Bedrijfsfiche van Advisory desk on orientation year and single permit requirements

logo_UGent_EN_RGB_2400_color

Geïnteresseerd in:

Geneeskunde & Gezondheidswetenschappen
Rechten, Economie & Bedrijfskunde
Sociale/Maatschappelijke Wetenschappen, Gedragswetenschappen & Onderwijs/Letteren & Wijsbegeerte
Exacte Wetenschappen & Architectuur
Jonge Onderzoekers (PhD's & postdoctorale onderzoekers)
IT, Technologie en Ingenieurswetenschappen

Stand: Stand nog niet beschikbaar


Bedrijfsactiviteiten

Je kan bij onze stand terecht voor advies en informatie over: - Zoekjaar voor studenten en onderzoekers (NIET-EEA onderdanen) - Single permit aanvraag voor tewerkstelling bij private werkgever (NIET-EEA onderdanen) - Single permit aanvraag - gastovereenkomst voor tewerkstelling bij UGent (NIET-EEA onderdanen) - Algemene informatie over gezinshereniging of verblijfsrechten (EEA en NIET-EEA onderdanen) - Tewerkstelling in meerdere landen of detachering; sociale zekerheid en andere gevolgen

Bekijk alvast onderstaande video's voor meer info over:

Gastovereenkomst single Permit

Orientation year:

Single permit:

Toevoegen aan wishlist